Verslag van jaarvergadering GSV38

Afgelopen maandagavond is de jaarvergadering gehouden van onze vereniging. Voorzitter Roel leidde deze bijeenkomst waar het best wat drukker had mogen zijn. Veel lof was er vanuit de kascommissie, uit monde van Hennie Huting, hoe de registratie en de financiële rapportage eruit zag. Dank hiervoor aan Willie en Patrick. Deze rapportage stond los van de inhoud van de cijfers want er moet meer naar financiële middelen worden gezocht om gezond te worden. Ook aan de uitgave kant wordt nu nog beter na gekeken. Na een interne break, en dat was uniek binnen een jaarvergadering, kwamen diverse groepen met interessante voorstellen om inkomsten te genereren. Bestuur gaat met deze voorstellen aan de slag en zoek steun bij de leden om een en ander te organiseren. Johan Geurds nam formeel afscheid van het bestuur en zijn functie werd ingevuld door Ivo de Wild. Ivo wordt coördinator terrein en opstallen beheer mede door zijn bouwtechnische achtergrond. Johan blijft achter de schermen nog volop actief waarvoor we hem danken. Secretaris Joost en Gerben werden weer herkozen en kregen, net als bij Ivo, hierna de handen op elkaar van de aanwezige leden. Tijdens de rondvraag kwam er een pleidooi voor onder meer clubscheidsrechters, energie terugdringing i.s.m. met de overheid, onderzoek naar een zgn. kledingfonds en de slechte gesteldheid van veld 3.  Voorzitter dankte na afloop de aanwezige voor dit constructief overleg.