Normen en waarden

GSV’38 is een typische dorpsclub en een club van ons allemaal. Een club om trots op te zijn en een club om trots op te blijven. GSV’38 wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden wij belangrijk. Het moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen voetballen.

Als wij trots willen blijven op GSV’38, dan is het logisch dat wij ons aan enkele regels c.q. afspraken houden.

In het clubhuis

 • Het is niet toegestaan om met voetbalschoenen het clubhuis te betreden.
 • Voetbaltassen niet in de kantine, maar in de daarvoor bestemde tassenrek buiten onder de luifel.
 • In het gehele clubgebouw (kantine, bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat) is roken verboden.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar.
 • Er mag geen glas- en aardewerk mee naar buiten worden genomen.
 • Help ons kantinepersoneel door lege glazen, kopjes en glaswerk terug te brengen naar de bar en rommel weg te gooien in de afvalbakken.

Op en rond de velden

 • Blijf achter de hekken/reclameborden tijdens een wedstrijd.
 • Buiten(onder de luifel) muziek draaien tijdens de wedstrijden is niet toegestaan.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik wordt door de vereniging niet getolereerd.
 • Accepteer zonder tegenspreken het gezag van de scheidsrechter.
 • Wees zuinig op de velden. Ga niet in de doelnetten of vangnetten achter het doel hangen, ga niet doelschieten op de wedstrijdvelden maar gebruik daar de trainingsvelden voor.
 • Na het trainen alle goaltjes en gebruikte materialen van het veld i.v.m. het gebruik en werking van de robotmaaier.
 • Na de gespeelde wedstrijden altijd de netten van de vaste doelen omhoog, zodat de robotmaaier ook achter het doel kan maaien.

In en om de kleedkamers en toiletten

 • Voetbalschoenen worden buiten de deur schoongemaakt (en niet tegen de muur schoon kloppen, gebruik daar de bestemde borstels voor) voordat de kleedkamers of toiletten betreden worden.
 • Het schoonmaken van de voetbalschoenen of het uitspoelen van trainingskleding in de doucheruimte is niet toegestaan.
 • Teams dienen na een wedstrijd/training de kleedkamers schoon achter te laten. Dit betekent vloer vegen en rommel opruimen.
 • De banken in de kleedkamers zijn er om op te zitten.
 • Afval wordt in de afvalbakken gedaan.
 • Met modder gooien in de kleedkamers is niet toegestaan.
 • Na het gebruik van de toiletruimte, graag de ruimte netjes achterlaten voor een volgend gebruik.

Leden (spelers,leiders en trainers) van GSV’38

 • Gedragen zich altijd sportief en respectvol, zowel binnen als buiten het veld, ook als anderen minder sportief zijn.
 • Gedragen zich met respect naar medespelers, tegenstanders, scheidsrechters, leiding, trainer, teamleider en publiek.
 • Komen afspraken na die in team- en verenigingsverband worden gemaakt.
 • Zijn uniform gekleed en dragen de sponsor een warm hart toe door de sponsorkleding te dragen.

Voor spelers geldt aanvullend

 • Zijn altijd op tijd op de training en bij wedstrijden.
 • Melden zich ruim van te voren af wanneer zij niet kunnen.
 • Douchen altijd na iedere training en wedstrijd.
 • Hebben nooit een grote mond tegen de scheidsrechter, trainer of leider.
 • Geven na de wedstrijd de tegenstander een hand.
 • Wij zijn een team dus helpen we elkaar altijd.
 • Laten nooit het team in de steek.