Algemeen

Hieronder de contributie tarieven voor het  seizoen 2020/2021 , zoals deze  op de ledenvergadering van december 2019 zijn vastgesteld.

Soort lidmaatschap Betaling in 1 termijn,
bedrag per termijn.
Betaling in 2 termijnen,
bedrag per termijn.
Betaling in 4 termijnen,
bedrag per termijn.
Spelend senioren. € 195,00 € 100,00 € 51,25
Spelend senioren 35+ en 45+ € 89,00 € 47,00 € 24,75
Spelend junioren. € 121,00 € 63,00 € 32,75
Spelend pupillen. € 99,00 € 52,00 € 27,25
Spelend mini- pupillen.(JO6) € 41,00 € 23,00 € 12,75
Spelend zaal. € 143,00 € 74,00 € 38,25
Spelend recreatief zaal € 162,00 € 83,50 € 43,00
Spelend senioren en zaal € 281,00 € 143,00 € 72,75
Spelend senioren en zaal recreatief. € 300,00 € 152,50 € 77,50
Spelend senioren zaal en kader. € 72,00 € 38,50 € 20,50
Spelend recreatief zaal/kader. € 81,00 € 43,00 € 22,75
Spelend senioren en zaal/kader. € 140,00 € 72,50 € 37,00
Spelend senioren en zaal recreatief/kader € 150,00 € 77,50 € 40,00
Spelend senioren en kader. € 97,00 € 51,00 € 26,75
Spelend senioren 35+/45+ en kader. € 45,00 € 25,00 € 13,75
Spelend junioren en kader. € 61,00 € 33,00 € 17,75
Spelend senioren en scheidsrechter. € 97,00 € 51,00 € 26,75
Spelend junioren en scheidsrechter. € 61,00 € 33,00 € 17,75
Rustend lid. € 40,00 € 20,00 € 10,00
Erelid. Contributie vrij.
Bestuurslid. Contributie vrij.
Ledenadministratie. Contributie vrij.
Lid van Verdienste. Contributie vrij.
Kaderlid Contributie vrij.

* Contributie is voorafgaande aan het deelnemen van activiteiten aan de vereniging verschuldigd.

 • Betaling in 1 termijn; dient uiterlijk 15 september te zijn bijgeschreven.
 • Betaling in 2 termijnen:
   • Betaling 1ste termijn dient uiterlijk 1 september te zijn bijschreven.
   • Betaling 2de termijn dient uiterlijk 1 februari te zijn bijgeschreven.
 • Betaling in 4 termijnen:
   • Betaling 1ste termijn dient uiterlijk 1 september te zijn bijgeschreven.
   • Betaling 2de termijn dient uiterlijk 1 november te zijn bijgeschreven.
   • Betaling 3de termijn dient uiterlijk 1 januari te zijn bijgeschreven.
   • Betaling 4de termijn dient uiterlijk 1 maart te zijn bijgeschreven.
 • Bij niet tijdige betaling van de contributie kan het deelnemen aan activiteiten binnen de vereniging worden ontzegt.
 • Eventuele afmelding dient voor 15 juni bij de ledenadministratie te zijn gemeld. Leden die op de datum 1 juli van een betreffend jaar nog op de ledenlijst staan, zijn voor het hele seizoen contributie verschuldigd.
 • De bankrekening voor contributie betaling is: NL76RABO0321603060 t.n.v. GSV’38.
  • Bij betaling altijd de naam en KNVB relatienummer vermelden van de persoon waarvoor de contributie wordt betaald.

Downloaden formulieren

Aanmelden nieuw lid;
Aanmelden kan alleen schriftelijk via het aanmeldformulier. Het betreffende formulier is hier te downloaden als pdf-file. Afhankelijk van de leeftijd en categorie waaronder het lidmaatschap valt kan het zijn dat een pasfoto en/of kopie identiteitsbewijs noodzakelijk is. Kijk goed op het formulier welke aanvullende info noodzakelijk is en zorg dat u de aanvraag compleet indient.

Afmelden als lid;
Afmelden kan alleen schriftelijk door het afmeldformulier volledig in te vullen en op te sturen naar de ledenadministratie. Het betreffende formulier is hier te downloaden als pdf-file.

Doorgeven van wijziging adres / telefoon / emailadres;
Het wijzigingsformulier is hier te downloaden. Graag volledig ingevuld opsturen naar de ledenadministratie.

Overschrijvingen

Verzoek om overschrijving van/naar andere vereniging
Als je bij een andere vereniging wilt gaan voetballen dien je je aan te melden bij de secretaris/ledenadministratie van die vereniging. Deze zorgt dan voor het verzoek om overschrijving bij de KNVB.
Na de competitie dient dit vóór 15 juni te gebeuren; gedurende de competitie zijn de mogelijkheden in categorie A minimaal en kan het in categorie B alleen met toestemming van de oude vereniging.

Digitaal overschrijven
De KNVB heeft de overschrijving is sinds kort makkelijker gemaakt. Voetballers of voetbalsters kunnen via digitale overschrijving van club veranderen.
Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld.
Hoe gaat het in zijn werk?
Het digitaal overschrijven is ingebouwd in Sportlink.
De speler/speelster die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler/speelster wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.
Als de aanmelding is goedgekeurd, wordt de speler/speelster direct overschreven. De speler/speelster kan uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.
De oude vereniging dient ook digitaal akkoord te geven en dient dus van de overschrijving op de hoogte te zijn.

Als KNVB-lid behoudt iedereen zijn of haar (club)bondslidnummer (7 letters en cijfers), ongeacht bij welke voetbalclub(s) men lid is.