Contributie en overschrijving

Hieronder de contributiebedragen voor het  seizoen 2023/2024, zoals deze  op de ledenvergadering van december 2023 zijn vastgesteld.

* Contributie is voorafgaande aan het deelnemen van activiteiten aan de vereniging verschuldigd.

 • Betaling in 1 termijn:
  • Dient uiterlijk 15 september te zijn bijgeschreven
 • Betaling in 2 termijnen:
  • Betaling 1ste termijn dient uiterlijk 1 september te zijn bijschreven
  • Betaling 2de termijn dient uiterlijk 1 februari te zijn bijgeschreven
 • Betaling in 4 termijnen:
  • Betaling 1ste termijn dient uiterlijk 1 september te zijn bijgeschreven
  • Betaling 2de termijn dient uiterlijk 1 november te zijn bijgeschreven
  • Betaling 3de termijn dient uiterlijk 1 januari te zijn bijgeschreven
  • Betaling 4de termijn dient uiterlijk 1 maart te zijn bijgeschreven.
 • Bij niet tijdige betaling van de contributie kan het deelnemen aan activiteiten binnen de vereniging worden ontzegt
 • Eventuele afmelding dient voor 15 juni bij de ledenadministratie te zijn gemeld. Leden die op de datum 1 juli van een betreffend jaar nog op de ledenlijst staan, zijn voor het hele seizoen contributie verschuldigd
 • De bankrekening voor contributiebetaling is:
  • NL76RABO0321603060 t.n.v. GSV’38
  • Bij betaling altijd de naam en KNVB-relatienummer vermelden van de persoon waarvoor de contributie wordt betaald

Overschrijvingen

Verzoek om overschrijving van/naar andere vereniging
Als je bij een andere vereniging wilt gaan voetballen dien je je aan te melden bij de secretaris/ledenadministratie van die vereniging.

Als KNVB-lid behoudt iedereen zijn of haar (club)bondslidnummer (7 letters en cijfers), ongeacht bij welke voetbalclub(s) men lid is.