blockimage

Judo

judo-logo

Judokwai Giesbeek en omstreken is een recreatieve, sporttechnische judovereniging. Het doel van Judokwai Giesbeek e.o. is het op recreatieve wijze beoefenen en bevorderen van de judosport. Goede karakter vormende eigenschappen zoals respect voor elkaar, discipline en zelfvertrouwen zijn binnen de judosport belangrijke waarden.

De judovereniging bestaat sinds 1981 en is een onderdeel van G.S.V. ’38. Judokwai Giesbeek en Omstreken is aangesloten bij Judo Bond Nederland.

Downloaden formulieren

U kunt hier het aanmeldingsformulier en het machtigingsformulier downloaden

Aanmelding
Aanmelden van uw zoon en/of dochter voor het volgen van judo lessen is mogelijk door inlevering van het ingevulde inschrijfformulier tijdens de les of te mailen naar judokwaigiesbeek@gmail.com. Minderjarigen worden uitsluitend ingeschreven door ouder(s) of wettelijke verzorger(s).

Afmelding
Afmelding geschiedt schriftelijk of per e-mail. Er wordt een opzegtermijn van 1 maand gehanteerd, ingaande de maand volgend op de schriftelijke afmelding.

De contributie bedraagt:
 • €16,00 per maand voor de les van 45 minuten.
 • €19,00 per maand voor de lessen van 60 minuten.
Bij Inschrijving is eenmalig € 7,50 inschrijfgeld verschuldigd. Contributiegelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd, alle leden ontvangen hierover tijdig schriftelijk bericht. Van de verschuldigde contributie wordt halfjaarlijks een contributienota verstrekt.

Contributiebetaling vindt maandelijks plaatst door middel van automatische incasso. Indien is gewenst de betaling anders te laten plaatsvinden, kan dit per mail worden aangegeven via judokwaigiesbeek@gmail.com

Algemene zaken

De vereniging houdt zich het recht voor, leden die zich schuldig maken aan wangedrag tijdelijk of voorgoed de toegang tot de lessen te ontzeggen. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende financiële verplichtingen. De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoekgeraakte eigendommen en ongevallen die de leden eventueel overkomen.

Verzekering
Voor de leden is een ongevallenverzekering met beperkte dekking afgesloten.

Vakanties
Vakanties van de judovereniging vallen zoveel mogelijk samen met de schoolvakanties. Hierbij wordt uitgegaan van het schoolvakantierooster in Giesbeek. Er is geen les op zon- en feestdagen.

Examens
Examens worden tweemaal per jaar afgenomen in de maanden juni/juli en in december/januari.

Lesrooster
Alle leden hebben recht op éénmaal les per week.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij één van de onderstaande personen;

Het Bestuur

Bert Amorij

Voorzitter
 • Telefoon:
  06-39519908/0313-631530
 • E-mail:
  judokwaigiesbeek@gmail.com
 • Adres:
  Weth.R.A. Wieggersstraat 19
  6987 BC
  Giesbeek

Zaida Amorij

Penningmeester
 • Telefoon:
  06-81147701
 • E-mail:
  judokwaigiesbeek@gmail.com
 • Adres:
  Smaragdlaan 254
  2332 JZ
  Leiden

Gwen Soethof

Algemeen bestuurslid
 • E-mail:
  judokwaigiesbeek@gmail.com

Bas Vijfschaft

Algemeen Bestuurslid
 • E-mail:
  judokwaigiesbeek@gmail.com
Menu