Plattegrond

Parkeren rondom Sportpark De Does

Al jaren hebben wij  vooral op de zaterdagochtend te maken met te weinig  parkeerplaatsen voor de auto’s van de vele ouders, spelers, vrijwilligers en supporters  van de bezoekende teams en vanuit GSV’38 oogpunt het vertrek  (verzamelen) van de uitspelende teams.
De parkeerplaatsen aan de Meentsestraat, nabij de hoofdingang,  staat elke zaterdagochtend dan ook vol met auto’s.
Veel mensen, waaronder ook ouders van verenigingen die bij ons te gast zijn parkeren uit nood de auto’s op plaatsen waar dit verboden  is, de politie deelt hiervoor bekeuringen uit en zal dit blijven handhaven.
Om de overlast voor onze bewoners nabij het sportpark zo beperkt mogelijk te houden,  vragen wij  ouders en belangstellenden van de GSV’38 teams zoveel mogelijk indien het toelaat op de fiets naar het sportpark te komen.

plattegrondParkeren Landaansestraat

Naast het parkeren rondom het voetbalveld kunt u ook parkeren op de parkeerplaats aan de Landaansestraat, nabij  tennisvereniging “De Does”.
U kunt hier vervolgens al lopend de ingang  nemen naast de tennisvereniging, die u zal leiden naar het kleedgebouw en het clubhuis van GSV’38.

Parkeren voor mindervalide

De parkeerplaats voor mindervalide met parkeerkaart bevindt zich voor de hoofdingang van GSV’38. Het bord geeft aan dat er een parkeergelegenheid is.
Ook hier zal de handhavingsdienst van de politie op toezien, een gewaarschuwd mens telt voor twee.
NB: de boete voor het parkeren op een invalidenparkeerplaats zonder geldige invalidenparkeerkaart bedraagt momenteel in 2022 € 400,-. (exclusief 9 euro administratiekosten).

Parkeren fietsen en bromfietsen

Het parkeren van fietsen en bromfietsen mag uitsluitend voorbij de hoofdingang voor de daarvoor bestemde rijwielstalling.
Wij verzoeken u daar zoveel mogelijk gebruik te maken van de aanwezige fietsenrekken.
Het is verboden om de fietsen te stallen achter het grote hek bij de hoofdingang, deze ruimte dient ten alle tijden vrij en beschikbaar te blijven voor brandweer en\of ambulance.