Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 12 december a.s.

Geachte leden,

Het hoofdbestuur van GSV’38 nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die wordt gehouden op maandag 12 december 2022, aanvang 20.00 uur in de kantine.

We kijken uit naar uw komst!