Toplaag hoofdveld in behandeling

Na diverse overleggen met feiten en omstandigheden is er een start gemaakt om het hoofdveld van een beter, strakker en sterker toplaag te voorzien.  Met verenigde samenwerking tussen Bestuur/vrijwilligers GSV’38 en Ataro, als sportbureau van de gemeente, is men nu begonnen. Het moet bekend zijn dat er heel wat water door de IJssel is gegaan alvorens het zover is gekomen maar dank aan de nieuwe mensen met een frisse blik.

Zoals bekend was de toplaag relatief zanderig waardoor de wortels van het gras minder houvast konden creëren. Ook bleven er oneffenheden ontstaan omdat de weegbree zich prima wist te ontwikkelen en hierdoor het gras geen kans gaf. Nu het met digitale precisie het veld vlak is gemaakt zal er zaad worden opgebracht en rust krijgen om te ontwikkelen. Natuurlijk is het betreden van het hoofdveld tot eind augustus niet toegestaan. Laten wij daar samen op letten en werken aan een mooi hoofdveld.