blockimage

Public Relations

Steeds meer zijn sport en sponsoring in de afgelopen jaren een onafscheidelijk duo geworden. Het bedrijfsleven heeft meer dan ooit ontdekt dat naamsbekendheid via de sport en dan in het bijzonder de voetbalsport, een uitgelezen mogelijkheid is en heeft daar dus ook geld voor over. Ook is sportsponsoring nog altijd een zeer “sympathiek” instrument waarmee een bedrijf de communicatiestrategie kan ondersteunen.
Wij proberen onze sponsors zo veel mogelijk publiciteit te geven, bijvoorbeeld via artikelen in lokale kranten, onze website gsv38.nl, bijeenkomst in onze kantine, etc. Zo is een club als GSV’38 niet onopgemerkt. Omroep Gelderland kwam de laatste 5 jaar drie keer langs voor een uitgebreide rapportage. Zo werd er een special van de club gemaakt en werd tijdens de voedselbankactie volop aandacht gegeven. Uiteraard stimuleren wij de leden vooral bij de sponsors van GSV’38 te kopen. Zo ontstaat er een situatie waarbij zowel de sponsors als de club zich goed voelen en er uiteindelijk ook allen beter van worden.

De Sponsoring

Het draaiende houden van een vereniging kost naast veel persoonlijke inspanningen van vrijwilligers, veel geld. Een groot deel van de benodigde middelen wordt door de leden opgebracht door middel van contributie en door de exploitatie van de kantine. Deze gelden zijn echter geenszins voldoende om onze vereniging draaiende te houden en daarom wordt sponsoring steeds belangrijker.

Sponsoring is in onze beleving al lang niet meer het eenrichtingverkeer van de goedwillende ondernemer met hart voor zijn clubje. GSV’38 realiseert zich dat een goede relatie met een ondernemer en zijn bedrijf de basis vormt voor sponsoring en dat begint met duidelijk te maken wat je als vereniging hier tegenover stelt. Of het nu gaat om uitbreiding van de naamsbekendheid of een bijdrage aan GSV’38.

Sponsoring is kansen benutten voor beiden en daarvoor is goed samenspel een voorwaarde. Voor sponsoring en reclame biedt GSV’38 tal van mogelijkheden. Wij beseffen dat elke onderneming de mogelijkheid moet hebben om zelfstandig een keuze te maken voor sponsoring en reclame afgestemd op de eigen behoeften. Individueel maatwerk behoort daarom natuurlijk altijd tot de mogelijkheden.

Vele sponsoren hebben zich de afgelopen jaren op verschillende manieren aan GSV’38 gebonden. Zij conformeren zich graag aan onze groeiende, ambitieuze club, welke een belangrijk maatschappelijke functie heeft binnen de samenleving van Giesbeek, Lathum en omgeving. Hier zijn wij uiteraard heel erg blij mee, want zonder de steun van de verschillende sponsoren, groot en klein, is GSV’38 niet in staat het huidige sport- en activiteitenaanbod in stand te houden. Onze dank gaat daarom uit naar alle sponsors en begunstigden.

Wij zijn erg trots op onze sponsors en daarom stellen wij ze graag aan u voor! Alle sponsors kun je vinden op deze website en in onze leuk leesbare presentatiegids.

Waarom sponsoren?

Eigenlijk is in voorgaande al duidelijk gemaakt waarom sponsoring van essentieel belang is voor onze vereniging. We zullen ter verduidelijking nog een aantal belangrijke punten noemen:

Voetbalvereniging GSV’38
 • Is een club met ambitie.
 • Sociaal verweven in de Giesbeekse en Lathumse gemeenschap.
 • Is een (financieel) gezonde vereniging en wil dat zeker blijven.
 • Zorgt voor plezier voor jong en oud.
 • Vervult een belangrijke regiofunctie.
  Met brede steun van sponsors streeft GSV’38 ernaar om bovenstaande in stand te houden en te verbeteren. Sponsoring dus met als doel om beleidsdoelstellingen te ondersteunen: zowel financieel, organisatorisch, voetbaltechnisch en niet te vergeten, op het sociale vlak. Naast voordelen voor ons als vereniging, heeft sponsoren ook vele voordelen voor u!

Mocht u geïnteresseerd zijn in de sponsormogelijkheden of kent u iemand die hierin geïnteresseerd zou kunnen zijn, dan kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie:

Geert Wieggers

Coördinator
 • Telefoon:
  06-21649654/0313-632256
 • E-mail:
  geertwieggers@gsv38.nl
 • Adres:
  Meentsestraat 109
  6987 CR
  Giesbeek

Vacature

Commissielid
 • Telefoon:
 • E-mail:
 • Adres:

Menu