Contributie verplichting

Het bestuur van GSV’38 vraagt alle leden aandacht voor het volgende:

Leden die op de datum 1 juli van een betreffend jaar nog op de ledenlijst staan, zijn voor het hele seizoen contributie verschuldigd.

Houdt hier allemaal rekening mee en eventuele afmeldingen of wijzigingen moeten voor 30-06-17 aan de ledenadministratie zijn doorgegeven.
U kunt eerst hier de algemene informatie over het lidmaatschap lezen.

Voor meer informatie en\of  vragen stuur een mail naar ledenadministratie@gsv38.nl