KNVB Visiefilms

KNVB – modern verenigingsbesturen: Back to Basics 1

KNVB – Sturen op verenigen: Back 2 Basics 2

Zeer veel verenigingen, leden en andere voetballiefhebbers hebben inmiddels de eerste film Back 2 Basics bekeken. Hierin wordt de situatie geschetst waarin veel verenigingen verkeren. Velen gaven als reactie een blijk van herkenning, maar daarnaast werd de vraag opgeworpen: en nu? Hoe geven we concreet invulling aan een oplossing? De nieuwe film — Back 2 Basics deel 2 — geeft amateurverenigingen een handreiking om te ‘sturen op verenigen’

KNVB – De Kracht van Gezag; Ineens ben je trainer: Steven Pont

Je kind gaat op voetbal en er wordt gevraagd of je niet de trainer wilt worden. Natuurlijk wil je dat. En ineens ben je een voetbaltrainer.

Ook komend seizoen zullen er weer veel ouders als trainer voor een groep staan. Hoe laat je de kinderen naar je luisteren en hoe houd je ze een heel seizoen enthousiast en gemotiveerd? En wat doe je met de ouders, die zich met de opstelling, de tactiek en het wisselbeleid bemoeien?

De KNVB heeft in samenwerking met psycholoog en voetbaltrainer Steven Pont een film gemaakt over het ontstaan van cultuur in een voetbalteam en hoe je daar als trainer invloed op kunt uitoefenen. Bekijk hieronder wat de kracht van goed gezag is!

KNVB – Bewust Besturen met Gezag

In samenwerking met psycholoog Steven Pont maakte de KNVB deze film over het bewust verstevigen en onbewust ondermijnen van gezag bij bestuurders. In de video kan een bestuurder inspiratie opdoen om invloed uit te oefenen op zijn of haar gezagspositie. Met de juiste balans tussen macht en zorg kun je je vereniging nog effectiever besturen!

Oude gewoonten & Nieuwe verschillen

Voetbal is gebaseerd op verschillen. Vroeger waren de verschillen alleen tussen clubs. Nu, met de instroom van verschillende groepen in de sport, ontstaan er ook verschillen binnen clubs. Hoe geef je die verschillen een plek en maak je jouw vereniging klaar voor de toekomst. Laat deze film een eerste aanzet zijn om de situatie bij jouw vereniging te bespreken

Daar is hij dan, de nieuwe Back to Basics film!

Deze nieuwe film gaat over leiderschap en Steven Pont inspireert bestuurders om bewuster en daarmee effectiever (zich zelf) te besturen. Als je effectief wilt besturen heb je gezag nodig. Een combinatie van macht en zorg. Maar hoe krijg je dat dan, gezag? Er blijken gedragingen te zijn die jouw gezag verstevigen, maar ook gedragingen die je gedrag ondermijnen. Vooral het laatste soort gedrag doen we vaak onbewust. De film is bedoeld voor voorzitters, maar wij vermoeden dat hij breder waardevol kan zijn.

Deze nieuwe film gaat over leiderschap en Steven Pont inspireert bestuurders om bewuster en daarmee effectiever (zich zelf) te besturen. Als je effectief wilt besturen heb je gezag nodig. Een combinatie van macht en zorg. Maar hoe krijg je dat dan, gezag? Er blijken gedragingen te zijn die jouw gezag verstevigen, maar ook gedragingen die je gedrag ondermijnen. Vooral het laatste soort gedrag doen we vaak onbewust. De film is bedoeld voor voorzitters, maar wij vermoeden dat hij breder waardevol kan zijn.