Initiatief jeugdbestuur wordt door Menzisfonds fors beloond

Donderdagavond j.l. is het jeugdbestuur van GSV’38 blij verrast met een cheque ter waarde van 5000 euro uit het Menzisfonds, dit voor het realiseren van een pannaveld op sportpark “De Does”.
Een grote wens van het jeugdbestuur voor het realiseren van een pannaveld komt op deze wijze stapje voor stapje steeds dichter bij.

Een wens hebben is mooi, maar om het vervolgens te realiseren wordt toch een ander verhaal. Om de toch forse kosten te dekken voor de aanleg hiervan, zal er toch geld gegenereerd moeten worden.  Bestuurslid Gerwin Zwaan opperde om ons project in te dienen bij het Menzisfonds.
We zijn vervolgens verder gegaan als commissie “Actief & Positief Giesbeek”  en is er tot in de late avonduurtjes hard gewerkt om een goed onderbouwd plan op te stellen, en met succes!
Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een kleinschalig zorg- of leefkrachtinitiatief konden voor 20 mei een financieringsaanvraag indienen.In der landen hadden ze 5 regio’s (Achterhoek, Groningen, Midden, Twente en West) en was er een fonds beschikbaar van € 25.000. Donderdagavond waren wij als laatste regio aan de beurt, het bedrag was deze avond maar liefst €27.750, omdat in andere regio’s niet het volledige bedrag was uitgekeerd.
Voor elk maatschappelijk initiatief gaf het Menzisfonds maximaal € 5.000 aan budget.

Op 20 mei waren er 113 aanvragen ingediend, waarvan 13 projecten genomineerd en hiervan kregen maar 7 projecten een substantiële bijdrage uit het Menzisfonds.

Nadat één van de leden van de Raad van Commissarissen zijn verhaal had verteld, ging hij over tot het belangrijkste moment van de avond, de uitslag.
Hierbij werd ons project door de beoordelingscommissie geroemd om zijn goede onderbouwing, initiatief en het enthousiasme waarmee we het dorp en haar inwoners, de voetbalvereniging GSV’38 en met name de jeugd een warm hart toedragen, aldus een lid van de Raad van Commissarissen.
Na deze mooie woorden werd de cheque ter waarde van 5000 euro overhandigd.

Hoe nu verder?
De bedoeling is om het toekomstige pannaveld te realiseren op veldje tussen de kleedkamers en het trainingsveld.
Naast deze mooie cheque, en onze sponsoren “vrienden van de jeugd” die onze jeugd een warm hart toe dragen, zijn we er financieel nog niet.
We zijn momenteel bezig met een sponsorplan en de uitwerking hiervan, hierover zal binnenkort meer over worden gepubliceerd.

Samen kunnen we veel!