GSV’38 huldigt jubilarissen

Tijdens de nieuwjaarsreceptie afgelopen zaterdag j.l. zijn in het clubhuis 11 leden in het zonnetje gezet door voorzitter Roel, namens de vereniging. Met een persoonlijk woordje door de voorzitter werd bij iedere jubilaris even stilgestaan. Zo zijn Henne Peters, Niels Soethof, Jarno Witjes, Rik Bronkhorst en Peter van Amstel allen 25 jaar lid. Als 40 jarige jubilarissen werden Guido Driessen, Arno Reuling, Joost Kelderman, Joost en Gerben Thiel gehuldigd voor nu 40 jaar lidmaatschap. Naast deze toppers was Marinus Huting en Siebe Witjes 40 jaar lid, en Harrie Berends 60 jaar lid. Helaas waren Marinus, Siebe en  Harrie niet aanwezig maar een persoonlijke uitreiking zal nog plaats vinden.