GEEF DE TRIBUNE MEER SMOEL EN DONEER EEN TRIBUNESTOEL !!!

Nieuwe stoeltjes zijn binnen…

Het kan u al opgevallen zijn maar de tribune krijgt i.s.m. de “club van 100” nieuwe tribunestoeltjes.

Daarom wordt iedereen in de gelegenheid gesteld de club te steunen door één of meerdere tribunestoelen te doneren. Voor een eenmalig bedrag van maar € 20,-  steunt u een van onze nieuwe tribunestoeltjes. Als tegenprestatie ontvangt u gedurende de levensduur van de tribunestoel een vermelding op een tribunesponsorbord en een certificaat. Het gaat niet om gereserveerde zitplaatsen, maar stoelen waar het gehele publiek vrij gebruik van kan maken. Een ieder kan en mag meedoen aan de actie.  De prijs per stoel bedraagt dus € 20,00. Wellicht een idee om dit iemand cadeau te geven. Info is et halen bij het bestuur of mail gsvclubvan100@hotmail.com dan nemen wij contact met u op. Bvd