Dringend gezocht: scheidsrechterscoördinator

Ook binnen onze voetbalvereniging is het een onmisbare schakel, de clubscheidsrechter. De clubscheidsrechters zorgen er elk weekend weer voor dat de vele wedstrijden in goede banen worden geleid.
Bij GSV’38 streven we er naar, om alle competitie en vriendschappelijke wedstrijden te laten leiden door gediplomeerde scheidsrechters.

Als scheidsrechterskorps van GSV’38 zijn we ruim 15 maanden lang druk in de weer geweest voor het behalen van dit felbegeerde ARAG Fairplay Certificering, een prachtige prestatie. De ARAG Fairplay Certificering wordt uitgereikt wanneer je als vereniging je scheidsrechtersbeleid op een hoog niveau hebt.
De certificering bestaat uit een kwaliteitskeurmerk dat staat voor een professioneel arbitragebeleid en een scheidsrechterspakket. Hiermee zijn wij als kleine vereniging toegetreden tot de “Wall of Fame”  binnen de muren van het KNVB gebouw te Zeist.

Dat wij als scheidsrechterskorps van GSV’38 deze certificering mochten ontvangen, is redelijk uniek te noemen. In de gehele Liemers en de Achterhoek zijn er maar 3 (grote) verenigingen die mogen pronken met dit certificaat.  Al nieuwsgierig geworden? Klik dan hier.

Willy ten Haaf met pensioen.
Na vele jaren de functie van scheidsrechterscoördinator te hebben vervuld, heeft Willy ten Haaf  te kennen gegeven te stoppen met deze functie. De vereniging is dus hard op zoek naar een vervanger voor Willy.
Willy blijft beschikbaar voor het begeleiden van de startende scheidsrechters en het inwerken van de nieuwe coördinator.

Het belang van een goed functionerende scheidsrechterscoördinator hoeft denk ik niet uitgelegd te worden. Wat dat betreft zijn we de laatste jaren verwend. Het ontbreken van een scheidsrechterscoördinator kan tot gevolg hebben dat wedstrijden niet gespeeld kunnen worden, omdat er geen scheidsrechter is of dat teams zelf voor een scheidsrechter moeten zorgen om te kunnen voetballen en onze grootste nachtmerrie zal zijn wanneer de ARAG certificering wordt ingetrokken. Dat moeten we met z’n allen niet willen bij GSV’38.

Daarom doen wij een dringende oproep om je aan te melden als scheidsrechterscoördinator.
Je taak  als scheidsrechterscoördinator bestaat grotendeels uit het inplannen / regelen van de scheidsrechters en daarnaast ben je ook het aanspreekpunt voor de scheidsrechters. Verder zijn de belangrijkste taken zoals deze staan vermeld in het Handboek Arbitrage GSV’38.


Opleiding

De KNVB Acdemie organiseert een opleiding voor scheidsrechter-coördinator. De duur van de opleiding bestaat uit 4 bijeenkomsten en een aantal praktijkbijeenkomsten.
De competenties staan centraal in de opleiding die de scheidsrechters-coördinator als het ware meeneemt door het seizoen, binnen de context van de eigen vereniging. De voorbereiding begint met het vaststellen van de doelen voor het komende seizoen. Door het seizoen heen voert de scheidsrechters-coördinator concrete activiteiten uit, die passen binnen het arbitragebeleid van de eigen vereniging. In vier bijeenkomsten worden met de andere cursisten  plannen besproken, wordt gereflecteerd op uitgevoerde activiteiten, een tussenbalans opgemaakt en aan het einde van het seizoen geëvalueerd.De opleiding bestaat uit vier bijeenkomsten en een aantal praktijkbijeenkomsten.

Bij interesse of wil je graag meer informatie kunt u contact opnemen met Willy ten Haaf of bij Gerben Thiel namens het hoofdbestuur.