Cursus aanbod bij de SDO te Doetinchem: SO 3 + cursus Vereniging Scheidsrechter. 

Bij deze wil ik jullie informeren over het volgende:

In de afgelopen jaren hebben we bij de SDO te Doetinchem met succes cursussen Vereniging Scheidsrechter gedraaid. Hier zat ook het nodige jeugdige talent tussen en dat is een mooie ontwikkeling. Tevens dat de onderlinge samenwerking met de buurtverenigingen steeds meer gestalte gaat krijgen op allerlei vlakken, lijntjes worden korter en weten elkander makkelijker te vinden!! Mooie ontwikkeling!

Lees hieronder voorwaarden en aanbod voor de cursus Scheidsrechter lll en cursus Vereniging Scheidsrechter

Graag willen we bij de SDO te Doetinchem starten in oktober met de Scheidsrechters lll ( SO 3 ) opleiding.
Cursus zal op de woensdagavond zijn.

In navolging van de eerder gegeven cursussen Vereniging Scheidsrechter bij de SDO willen we in oktober starten met de cursus VS.
Cursus avond is de woensdagavond bij de SDO

Verenigingsscheidsrechter
Na deze praktijkgerichte verenigingsopleiding scheidsrechter veldvoetbal kun je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11 tegen 11-wedstrijden bij je club.
Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter
Tijdens de opleiding oefen je op het veld met leiding geven aan 22 spelers en het toepassen van de spelregels. Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter. Mede daarom is het aanstellen van een praktijkbegeleider door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan deze opleiding. De praktijkbegeleider heeft een centrale rol gekregen binnen de opleiding om samen met de docent de cursist optimaal te ontwikkelen.

Praktijkbegeleiders
Vanwege deze centrale rol is het aanstellen van praktijkbegeleiders (1 praktijkbegeleider per 3 cursisten) door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de cursus. De opleiding bestaat uit een cursusdeel (4 bijeenkomsten met praktijk) en een ervaringsdeel (het leiden van wedstrijden binnen de vereniging).
Tijdens het ervaringsdeel gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden
Het doel van het cursusdeel is input te leveren die de cursisten nodig hebben om de wedstrijden die ze gaan leiden zo sportief en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Onderwerpen als spelregels, samenwerken met assistent-scheidsrechters, de 11 competenties (die in alle scheidsrechtersopleidingen terugkomen), intervisie opdrachten die betrekking hebben op volgen en positiekiezen tijdens het spel en spelhervattingen, disciplinaire straffen vormen de leidraad voor de bijeenkomsten. Daarnaast komt het interpreteren van spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechter aan de orde

Ervaringsdeel
Tijdens het ervaringsdeel (wedstrijden leiden binnen de eigen vereniging) gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden. Op deze wijze ontwikkelt de cursist al doende de competenties. De individuele begeleiding tijdens het ervaringsdeel geschiedt door een begeleider. Ook kunnen medecursisten een rol spelen bij het geven van feedback.

Duur van de opleiding: 4 bijeenkomsten van 3 uur
Minimale leeftijd: 14 jaar
Maximaal 18 deelnemers, minimaal 14 deelnemers
Verenigingspakket € 1279 of € 83,- pp ( kosten worden uiteraard door GSV’38 betaald)

Voor uitgebreid info verwijs ik U naar de website van de KNVB waar alle info volledig staat weergegeven
Belangstelling voor een cursus, geef u zelf op via onderstaande mail!!

Met Sportieve groet, Ab Brussen Werving & Behoud, Bestuurslid SDO te Doetinchem.

Tel          : 06 – 23731152

Mail       : ab@covsdoetinchem.nl