Contributiebetaling voldoen a.u.b.

Beste leden:

Indien jullie nog niet de eerste termijn van de contributie afdracht hebben betaald, hierbij het verzoek om dit voor 15 september alsnog over te maken.

Wij dienen namelijk ook aan onze betalingsverplichtingen te voldoen naar onze leveranciers toe (waaronder iedere maand een groot bedrag aan de KNVB) en deze betalingen worden voor een gedeelte gefinancierd uit de contributie opbrengsten.

Laat het niet zo zijn dat bij een niet tijdige betaling we mogelijk maatregelen moeten nemen welke minder prettige consequenties kunnen hebben voor de spelende leden, hierbij is natuurlijk niemand gebaat.

Als lid kun je ook kiezen voor automatische incasso betreffende de contributiebetaling. Dit kun je zelf met de bank regelen. Dat zorgt ervoor dat de betaling op tijd op onze contributierekening wordt bijgeschreven.

Namens het bestuur,

Gerben Thiel.