Nieuw jeugdbestuur GSV’38

Woensdagavond j.l. heeft het nieuwe jeugdbestuur zich gepresenteerd. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst.

– Henk heeft een toelichting gegeven op zijn functie en wat er van hem verwacht kan worden;

– Epco heeft een en ander verteld over de materialen, coachjassen, polo’s en wedstrijdshirts;

– Moninca heeft de jaarplanning uit de presentatie nader toegelicht.

Bekijk hier ter informatie de presentatie die is vertoond. De jaarplanning die in deze presentatie staat, is onder voorbehoud. Niet alle genoemde data staan vast (dit noemen we ons groeidocument, waarbij we de hulp van alle betrokkenen vragen om er naar te kijken en eventuele aanvullingen te geven met als doel iedereen tijdig te informeren).

Duidelijke structuur en communicatie zijn een belangrijk speerpunt voor het nieuwe jeugdbestuur.

Grote Clubactie
De lotenverkoop van de Grote Clubactie gaat 16 september a.s. van start.  Gerwin zal de trainers\leiders hier een dezer dagen over berichten.

Pupillenmiddag
Vorig jaar is de pupillenmiddag georganiseerd door onder anderen Dennis van Aalst en Christiaan Willemsen. Dennis is verhuisd naar Arnhem en Christiaan heeft aangegeven dat hij de organisatie in verband met zijn werkzaamheden niet kan doen. Het jeugdbestuur is op zoek naar vrijwilligers voor de organisatie van de pupillenmiddag. Indien dit je leuk lijkt kun je dit aangeven bij Jantien.

Belangrijke data september en oktober 2017

16 september: start verkoop grote clubactie (de opbrengst komt ten goede van GSV’38).

18 september om 20.00 uur: trainers-/leidersoverleg. Dit eerste overleg zal gezamenlijk met alle teams worden gehouden, de volgende overleggen worden opgedeeld in leeftijdscategorieën. De aanwezigheid van in ieder geval één leider/trainer per team is wenselijk, maar de voorkeur heeft uiteraard alle leiders/trainers.

20 september om 18.15 uur: informatieavond ouders nieuwe spelers

27 september om 19.00 uur: vergadering jeugdbestuur (het jeugdbestuur vergadert 1 x per 8 weken, die eerste 10 minuten van deze vergaderingen hebben een vrije inloop. Iedereen die vragen en/of opmerkingen heeft kan dan binnenlopen.)

… september : het maken van teamfoto’s (in afwachting van nieuwe polo’s kaderleden en nieuwe shirts aantal teams). Epco neemt hierover contact op met een van de trainers/leiders.

18 oktober: pupillenmiddag (?)

30 oktober: trainersoverleg

Wij vinden het als jeugdbestuur erg prettig dat iedereen enthousiast en betrokken is bij de vereniging en wij kijken uit naar een leuke en sportieve samenwerking!

Samen kunnen we heel veel!

Groet,

Het jeugdbestuur