Afspraken

Als scheidsrechterskorps van GSV’38 hebben we onderlinge afspraken gemaakt die gelden rond wedstrijden. Dit zijn afspraken waarvan wij denken dat dit ten goede komt voor het verloop van een wedstrijd.
Hiermee hopen we meer duidelijkheid te scheppen zodat spelers, coaches en ass. scheidsrechters de genomen beslissingen van de scheidsrechter beter zullen begrijpen en willen accepteren, hierdoor veel minder discussies, waardoor het spel voor een ieder ook leuk blijft.
“Geen pas is niet spelen” en “Getoonde kaarten worden altijd vermeld” zijn overigens al gouden afspraken binnen ons scheidsrechterskorps.

45 minuten voor aanvang van de wedstrijd:

 • Scheidsrechter aanwezig.
 • Scheidsrechter meldt zich in de kantine bij het wedstrijdsecretariaat.
 • Scheidsrechter krijgt consumptie aangeboden.
 • Scheidsrechter wordt begeleid naar de kleedruimte.
 • Scheidsrechter krijgt aldaar de wedstrijdbal en vlaggen van degene die dienst doet of van de desbetreffende leider van het thuisteam.

30 minuten voor aanvang van de wedstrijd:

 • Scheidsrechter begint met de warming-up.
 • Scheidsrechter controleert speelveld, goals niet beschadigd en de hoekvlaggen aanwezig zijn.

15 minuten voor aanvang van de wedstrijd:

   • Scheidsrechter keert terug naar het wedstrijdsecretariaat, controleert de spelerspassen en het wedstrijdformulier, controleert of de aanvoerders akkoord zijn en geeft dan vervolgens zelf akkoord.
   • De scheidsrechter neemt de spelerspassen mee naar de kleedkamer en eventueel een kopie van het wedstrijdformulier .
   • Scheidsrechter doet de laatste voorbereidingen in de kleedkamer. .
   • Scheidsrechter instrueert zijn assistenten op de wijze waarop hij geassisteerd wenst te worden;
     • Opstelling bij corners.
     • Bij buitenspel vlag duidelijk omhooghouden en blijven staan, indien de scheidsrechter het anders beoordeelt geeft hij dit aan en gaat de vlag naar beneden en loopt weer actief mee met het spel. .
     • Ass. Scheidsrechter loopt mee met de laatste verdediger. .
     • Wisselen spelers gebeurt alleen na toestemming en als het spel stil ligt ter hoogte van de middenlijn. Eerst de speler uit het veld, pas daarna nieuwe speler het veld in
     • Geen commentaar op de beslissingen van de scheidsrechter
   • Scheidsrechter haalt beide teams op uit hun kleedkamer en controleert bij de uitgang van de kleedruimte ;
     • Of de tenues kloppen.
     • De spelers scheenbeschermers dragen, geen scheenbeschermers betekent niet spelen.
     • Dragen van sieraden.
   • De scheidsrechter zal 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd de spelers en assistenten bij zich vragen rond de middencirkel voor de visuele controle op de spelerspassen;
   • Aanvoerder roept de naam van de betreffende spelers bij de spelerspas.
   • De speler loopt 2 stappen achteruit na zijn naam te hebben gehoord.
   • Als de pasjes van beide teams zijn gecontroleerd en akkoord bevonden, geeft de scheidsrechter de spelerspassen aan de aanvoerder/elftalbegeleider terug.
   • De scheidsrechter meldt aan alle spelers en begeleiders dat grof taalgebruik niet wordt geaccepteerd. Bij grof taalgebruik past de rode kaart, tenzij de scheidsrechter de situatie anders aanvoelt en beoordeelt.

In de rust:

    • Scheidsrechter gaat als laatste van het veld richting de kleedkamer.
    • Scheidsrechter krijgt consumptie aangeboden.
    • Scheidsrechter haalt beide teams op uit hun kleedkamer voor het hervatten van de wedstrijd.

Na afloop:

  • Scheidsrechter verlaat als laatste het speelveld.
  • Scheidsrechter levert wedstrijdbal en vlaggen in bij degene die dienst doet of van de desbetreffende leider van het thuisteam.
  • Scheidsrechter meldt zich na het douchen bij het wedstrijdsecretariaat.
  • Scheidsrechter krijgt een consumptie aangeboden.
  • Scheidsrechter handelt de administratie rond het wedstrijdformulier af.
  • Vertegenwoordigers van beide teams en de scheidsrechter geven akkoord voor het wedstrijdformulier.
  • Scheidsrechter verzendt het wedstrijdformulier.